CESARSTWO NIEMIECKIE
★ na adres : www.cesarstwoniemieckie.darmowefora.pl

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 12-04-2021 11:38

August von Hohenzollern
Jego Wysokość Regent
Dołączył: 02-03-2021
Liczba postów: 89
WindowsInternet Explorer 11.0

Traktat o Wzajemnym Uznaniu i Nawiązaniu Stosunków Dyplomatycznych

Traktat o Wzajemnym Uznaniu i Nawiązaniu Stosunków Dyplomatycznych
pomiędzy Królestwem Turetii a Cesarstwem Niemiec

10.04.2021


Traktat o Wzajemnym Uznaniu i Nawiązaniu Stosunków Dyplomatycznych

pomiędzy Królestwem Turetii a Cesarstwem Niemiec


zawartym w Turetogrodzie dnia 10.04.2021.

Wysokie Układające się Strony:Król Królestwa Turetii
Jego Królewska Mość
Jan Kartoliński
W imieniu własnym i Królestwa Turetii

Oraz

Jego Książęca Wysokość
Regent Cesarstwa Niemiec
August von Hohenzollern
w imieniu własnym i Cesarstwa Niemiec

zawierają Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:


Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony niniejszym uznają się wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych kontaktach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony zawierają stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają istnienie placówek dyplomatycznych Królestwa Turetii w Cesarstwie Niemiec oraz Cesarstwa Niemiec w Królestwie Turetii


Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji prawnej państwa przyjmującego;
b) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
c) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy;
d) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
e) ma zagwarantowaną wolność osobistą i nietykalność

Art. 5.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.
4. W przypadku poddania pod wątpliwość uczciwości lub rzetelności ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa wyjaśniającego.

Art. 6.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, w szczególności w sferach kultury, nauki i gospodarki.

Art. 7.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 8.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

(-) Jan Kartoliński
(-) August von Hohenzollern


August von Hohenzollern,  Regent Cesarstwa Niemiec

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] CCBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
luckyworldx5 - polskiserwerdriftingu - xender - guardian-of-heaven - urokmilosny